Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Studenters perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Speciallärarexamen språk-, skriv- och läsutveckling Bedömningsområde: Studenters perspektiv

Ansökan avslås
Publicerad: 2019-02-05
Lärosäte: Karlstads universitet
Ämne: Karlstads universitet - Specialpedagogik
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Studenters perspektiv

Utbildningen verkar för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen.

I syfte att stärka studentinflytandet framgår av ansökan att regelbundna möten för samråd och information ska hållas mellan kårstudenter och personal med beslutande och beredande funktioner. I ansökan framgår också att speciallärarprogrammet följs upp genom en programutvärdering där studenterna erbjuds ett avslutande samtal. Förutom detta sker även regelbundna kursvärderingar vilka skickas per automatik till studenterna vid avslutat kurstillfälle. Respektive kursansvarig lärare ansvarar för att analysera kursvärderingarna två veckor efter avslutad kurs. I syfte att utveckla kurserna på speciallärarprogrammet genomförs även för varje kurs en utvärdering av denna på plats vid sista undervisningstillfället. Återkoppling till studenterna sker via universitetets hemsida där resultat från kursvärderingarna läggs ut. I samband med kursstart presenteras även resultatet från föregående kursvärdering samt eventuella åtgärder som vidtagits för studenterna. Inför arbetet kring ansökan framgår också att studentrepresentanter har fått lämna synpunkter samt deltagit i möten för diskussion om angelägna utvecklingsområden i syfte att säkra utbildningens kvalitet.

I intervjun beskriver studenterna att lärarna är lyhörda för deras önskemål i utbildningen. Ett exempel på detta är att de i dialog med lärarna har haft möjlighet att påverka datum för inlämning av examinationsuppgifter. För att bättre kunna planera sin tid får studenterna ta del av årsplaneringen för programmet. I intervjun framgår också att arbetsbelastningen är ojämn.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson