Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Speciallärarexamen språk-, skriv- och läsutveckling Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ansökan avslås
Publicerad: 2019-02-05
Lärosäte: Karlstads universitet
Ämne: Karlstads universitet - Specialpedagogik
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

I ansökan beskrivs att genusperspektivet är relevant på flera nivåer i förhållande till utbildningen av speciallärare. Det ges i ansökan en tydlig bild av att en stor majoritet av yrkeskåren bestå av kvinnor. Därför menar lärosätet att det är önskvärt att utveckla strategier för att locka fler män till utbildningen. Detta beskrivs utgöra en del av det strategiska arbetet vid lärosätet med jämställdhetsintegrering avseende rekrytering till dess olika utbildningar.

Under intervjuerna framkom att en strategi är att arbeta mot olika nätverk för att locka fler män till utbildningen. I annonstexten vid rekrytering av lärare till utbildningen skrivs även fram att det är önskvärt med en jämn könsfördelning. Det kan ha betydelse för män i utbildningen att möta både män och kvinnor som föreläsare. Studenterna upplevde att de får göra det redan idag.

När det gäller innehåll och utformning av utbildningen har det i ansökan skrivits fram att lärosätet har att förhålla sig till och problematisera den sneda könsfördelningen bland elever eller grupper av elever som ses vara i behov av stöd eller inte. I litteraturlistorna finns en fördelning av litteratur skriven av män respektive kvinnor. Bedömningen är att könsfördelningen där inte är alltför ojämn, men då litteraturlistorna är delvis skrivna endast med författares efternamn och initialer kan det vara svårt att göra en rättvis bedömning. Studenterna upplever att de möter föreläsare av båda könen och de ser utbildningen som jämställd.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson