Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Speciallärarexamen språk-, skriv- och läsutveckling Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ansökan avslås
Publicerad: 2019-02-05
Lärosäte: Karlstads universitet
Ämne: Karlstads universitet - Specialpedagogik
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är inte användbar och förbereder inte studenter för ett föränderligt arbetsliv.

Genom att tolka in delar från utbildningens innehåll och struktur ges en bild av att studenterna delvis möter ett innehåll som förbereder dem för ett tänkt arbetsliv. Som att speciallärarens yrkesroll och dess uppdrag problematiseras (termin 1) och att block 2 är inriktat mot att ge studenterna färdigheter i centrala delar i deras kommande uppdrag. Fältstudier nämns i ansökan som något som är återkommande men i kursplanerna omnämns det endast en gång. Under intervjuerna framkom att det är en viktig del för att förbereda studenterna inför dess arbetsliv. Eftersom det inte är framskrivet i kursplanerna är det dock svårt att få en tydlig bild av hur frekvent det är i utbildningen. Detta bedöms ha betydelse för studenternas möjligheter att förberedas inför tänkt arbetsliv.

I rollen som speciallärare kommer studenterna ställas inför situationer som kräver att de kan vara kvalificerade samtalspartner, att kunna ha ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och integrera vetenskapligt grundad kunskap med beprövad erfarenhet. Lärandemålen för block 3 visar på att studenterna får möjlighet att möta stoff som gör att de kommer att kunna klara dessa situationer. Dock måste frågan om verktygen kring läs- och skrivutveckling räcker för att studenterna ska kunna möta de krav som ställs på dem i arbetslivet. Vid intervjuerna ställdes frågan om vilka verktyg studenterna får med sig för att kunna stödja och utveckla skolans lärmiljö ur ett skriftspråkligt perspektiv. Lärosätet beskrev att de speglas i litteraturen. Litteraturen ger dock ingen direkt bild av vilka verktyg som studenterna får med sig för sin kommande yrkesutövning. För att kunna vara en kvalificerad samtalspartner visavi alla delar i fördjupningen bör det säkras att studenterna får fördjupad kunskap inom alla delar av fördjupningen anser bedömarna.

Under arbetslivets perspektiv i ansökan beskrivs vidare hur information inhämtas för att utveckla utbildningen. Genom att nästan alla studenter är yrkesverksamma inom skolan menar lärosätet att de får en direkt koppling till arbetslivet. Denna koppling förväntas ge ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter som kommer både universitetet och skolor till gagn. Alumnträffar beskrivs som en viktig källa för att samla tankar och idéer för kvalitetsutveckling.

Sammanfattningsvis kan sägas att studenterna får med sig flera verktyg för ett föränderligt arbetsliv. Dock kan den obalans mellan de olika delarna inom fördjupningen som bedömargruppen identifierat föra med sig att de kan komma i svårigheter vad gäller att klara delar som kräver en fördjupad kunskap utifrån ett skriftspråkligt perspektiv.

Den sammantagna bedömningen är att kraven på att utbildningen ska vara användbar och förbereda studenterna för ett föränderligt arbetsliv inte är uppfyllda.

Ansvarig utredare:
Nils Olsson