Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-19
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Pedagogik
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Självvärderingen ger en detaljerad beskrivning av hur arbetet med jämställdhet sker med utgångspunkt i den jämställdhetspolicy som gäller för högskolan. Jämställdhetsfrågor hålls levande i organisationen och bevakas när handledarkollegiet sätts samman, när betygsnämnden utses och i andra organisatoriska sammanhang. Självvärderingen visar också att jämställdheten bearbetas som en akademisk fråga och är en del av den högskolepedagogiska utbildningen och av kurser och seminarier, där man granskar kursinnehåll, val av forskningsproblem och forskningsansatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppen ser detta som goda exempel och menar att självvärderingen ger en övertygande bild av att jämställdhetsperspektivet är integrerat i såväl utbildningen som i forskningen.

Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

HLK:s ledning och utbildningsledaren är ansvariga för att vid behov sätta in åtgärder för att främja jämställdhet i utbildningen. Det gäller till exempel kursutbudet, kursplanearbetet, seminarier och frågor som berör handledarkollegiets arbete. Vidare nämns att utbildningsledaren tar upp jämställdhetsfrågor i de individuella samtal som hen har med doktoranderna, och att utbildningsledaren och handledarkollegiet tillsammans diskuterar behov av åtgärder och utvecklingsinsatser. Totalt sett finner bedömargruppen att förutsättningarna är goda för en systematisk uppföljning av jämställdhetsperspektivet i utbildningen.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel