Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-19
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Pedagogik
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.

Arbetslivsperspektivet behandlas på ett ingående sätt i både självvärderingen och den allmänna studieplanen. Det framgår att utbildningen är organiserad så att den ska vara arbetslivsrelevant i bred mening. Det finns en nära kontakt mellan högskolan, forskare och utvecklingsansvariga organisationer inom skola och utbildning. Kunskaper för ett föränderligt arbetsliv inom skola och utbildning ges en framträdande plats. Arbetslivets perspektiv kommer också fram genom att forskningsområden väljs och formuleras utifrån arbetslivets och samhällets behov. Doktorandernas dubbla identitet som studerande och yrkesverksamma ger kontinuerlig återkoppling på forskningens och kompetensutvecklingens relevans för arbetslivet. Dessutom har många av handledarna och forskarna själva en bakgrund som lärare, vilket också ger en närhet till den föränderliga verksamhet som modern utbildning innebär.

Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Den individuella studieplanen ger förutsättningar för att visa hur kopplingen mellan arbetsliv och utbildning ser ut och följs upp.

Hela den modell som högskolan byggt upp med yrkesverksamma doktorander ger möjligheter till systematisk återkoppling mellan högskola och arbetsliv. Modellen bedöms kunna bidra till att stärka sambandet mellan forskning och yrkesverksamhet.

Bedömargruppen vill lyfta den modell med samverkansdoktorander som ett tydligt exempel på hur arbetslivsperspektivet kan tas till vara. I aspekten arbetslivets perspektiv ser bedömargruppen dock problem med att skapa kontinuitet i forskarutbildningen, och med att skapa möjligheter för doktoranderna att framgångsrikt fullfölja sin forskarutbildning inom utsatt tid. Det är en utmaning att förena ett krävande yrkesuppdrag med en doktorandroll, och erfarenheterna av denna modell borde diskuteras mer utförligt.

Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel