Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kommunikations- och beräkningssystem - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.

Forskningsområdet är uppdelat på två spår som båda är mycket relevanta för svensk industri. Traditionen att doktoranderna normalt arbetar i samarbetsprojekt med externa parter förbereder doktoranderna väl för ett utomakademiskt arbetsliv. Alla doktoranderna undervisar också, vilket å andra sidan förbereder för en eventuell akademisk karriär. De erfarenheter av att hjälpa till med att ansöka om forskningsfinansiering som doktoranderna skaffar sig är också positiva, inte bara för dem som väljer en akademisk karriär.

Kursen TCS introduction course tar upp flera arbetslivsförberedande aspekter och karriärplanering, vilket är positivt. Självvärderingen anför även att det finns kurser för doktorander som berör "grant writing" och "patenting", och att dessa kurser rekommenderas av handledarna. Dock visar de insända individuella studieplanerna att inte någon av de nuvarande doktoranderna planerar att läsa eller har läst dessa kurser. Doktorander har också möjlighet att genomföra kortare vistelser hos andra forskningsgrupper.

Lärosätet tillhandahåller aktiviteter för att stödja företagsstart. Utbildningen inkluderar även samverkansaktiviteter med omgivande samhälle där tillämpningsproblem adresseras. Genom att doktorander uppfyller de angivna lärandemålen för utbildningen, så säkerställs anställningsbarhet. Exempelvis bedöms doktoranderna få tillräcklig bredd och djup i sin kunskap och färdighet för att kunna anpassa sig till ett föränderligt arbetsliv.

Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Ett avsnitt i den individuella studieplanen är speciellt avsett för planering och uppföljning av karriärförberedande aktiviteter, vilket bedömargruppen skulle vilja framhålla som ett gott exempel. Avsnittet har dock inte använts i någon nämnvärd utsträckning för mer än en av de tre doktorander vars individuella studieplan bedömargruppen har sett. Utöver mer informella dialoger med näringslivet, refererar lärosätet i självvärderingen till den generiska kvalitetsprocessen och för detta perspektiv tio kriterier/indikatorer. Bedömargruppen anser inte att det därmed finns en formell uppföljning av arbetslivets perspektiv, men att det med tanke på forskarutbildningens ålder och storlek inte är ett allvarligt problem i nuläget. Eftersom utbildningen är så pass ny, går det inte att utvärdera om de färdiga doktorerna får relevanta anställningar i förhållandevis hög grad.

Lärosätet bör överväga att satsa på specifika insatser för att visa på olika karriärvägar. Till exempel kan alumni regelbundet bjudas in alumni för att berätta om deras arbeten och vad från utbildningen som har varit speciellt viktiga moment för dem.

Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg