Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Data- och informationsteknik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Göteborgs universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktoranders perspektiv

Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser.

Enligt självvärderingen är doktoranderna representerade vid utbildningens högre beslutsinstanser (universitetsstyrelse och forskarutbildningsnämnd med flera), vilket bedömargruppen anser ger ett tillfredsställande inflytande. Det finns både lokala och centrala doktorandrepresentanter till vilka doktoranderna kan vända sig med frågor om exempelvis handledarbyte och arbetsmiljö. Bedömarna menar att det finns möjligheter för doktoranderna att ta en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen genom den formella representationen vid utbildningens beslutsinstanser.

Ett tydligt exempel på hur doktoranderna har påverkat utbildningen är en kurs som har introducerats som ett direkt önskemål från doktoranderna, vilka uttryckt ett behov av mer utbildning när det gäller områdena etik och intellektuell självständighet: Ethics and Philosophy of Computing. Den kursen innefattar kritiskt reflekterande kring etiska och filosofiska aspekter, med fokus på konsekvenser av forskningsresultat inom området datavetenskap.

Utbildningen följs upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Doktoranderna medverkar i upprättandet av den individuella studieplanen i samråd med handledare och examinator och deltar också i den årliga uppföljningen av densamma. Bedömarna menar att doktoranderna har ett tillfredsställande inflytande när det gäller de forskningsaktiviteter de deltar i under sina studier. De har även möjligheter att själva formulera forskningsfrågor, samt välja metoder och kanaler för att presentera forskningsresultat.

Alla kurser som behandlar generiska och generella färdigheter utvärderas med en webbenkät.

Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg