Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Data och IT, inriktning datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är inte integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Av 48 doktorander i datavetenskap vid Chalmers är 7 kvinnor, 41 män. Bedömarna menar att det finns en stor medvetenhet på alla nivåer om att kvinnor är i minoritet och det finns vissa processer och metoder för att belysa situationen, exempelvis enkäter och strukturerade doktorandintervjuer. Det framkommer vissa könsskillnader, men det är oklart vilka åtgärder detta resulterar i från lärosätets sida. Jämställdhetsperspektivet beaktas framförallt vid rekrytering och tillsättning av roller och uppdrag. För forskare och handledare finns kurser och seminarier där perspektivet diskuteras. Ett större projekt, "Gender Mainstreaming", beräknas vara implementerat först 2019 enligt själv-värderingen. Projektet kommer att ha ett särskilt fokus på rekrytering. Bedömarna menar att jämställdhetsperspektivet beaktas i miljön och ser inte några tecken på att könen behandlas olika i de formella processerna.

Men bedömargruppens uppgift är att värdera hur ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande. Av självvärderingen och intervjuerna framkommer dock inte att ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande. Av självvärderingen och intervjuerna framkommer inte några moment i utbildningen som behandlar detta och som kan bibringa doktoranderna kunskap om jämställdhetsfrågor. Det görs till synes inte heller några analyser av vilka effekter miljöns pågående jämställdhetsarbete, exempelvis rekrytering, har på utbildningen. Vidare ser bedömargruppen inte heller att någon person eller särskild grupp är ansvarig för att implementera åtgärder för att komma till rätta med svagheterna i jämställdhetsperspektivet. Det här är ett komplicerat område och det underlag som bedömargruppen tagit del av övertygar inte om att rätt kompetens för att driva den typen av frågor finns i miljön. En rekommendation är därför att lärosätet tar hjälp av expertkompetens på området.

Systematisk uppföljning görs inte för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts inte vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling, återkoppling sker inte till relevanta intressenter.

Årligen görs en lärosätesgemensam medarbetarundersökning i enkätform där det ingår frågor om bland annat jämlikhet, vars resultat kan brytas ned med avseende på kvinnor respektive män. Det saknas emellertid en systematisk uppföljning av vilka åtgärder som har effekt och en mer långsiktig strategi för att undersöka och åtgärda de informella processerna.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet inte vara tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)