Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datavetenskap - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Örebro universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Tillfredsställande

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget vara tillfredsställande.

De tre forskningslaboratorierna anordnar regelbundet möten för handledare, övriga seniora forskare och postdoktorer för att diskutera handledningssituationen och identifiera eventuella problem. Det genomförs även årligen möten då ämnets samtliga forskare och doktorander träffas för att bland annat diskutera handledningsfrågor. Dessutom anordnar ämnesansvariga handledarkollegier två gånger per år med samtliga huvudhandledare där exempelvis kompetensutveckling för handledare diskuteras. Forskningen vid hela lärosätet utvärderades 2010 och 2015 av externa utvärderare, med ett för forskningscentret AASS positivt resultat. Bedömargruppen finner det inte desto mindre angeläget att lärosätet introducerar en regelbunden, intern uppföljning av forskningsmiljön inkluderande dess produktivitet i termer av publikationer.

Fakultetsnämnden genomför återkommande kvalitetsgranskningar och stickprovsgranskningar av enskilda aspekter av forskarutbildningarna. Två gånger om året sammanträder även samtliga huvudhandledare i handledarkollegiet, där forskarutbildningen följs upp på ett mer övergripande plan. Vid dessa möten planeras kurserna för den påföljande terminen och återkoppling från nyligen givna kurser gås igenom. Varje doktorand har en individuell studieplan som uppdateras minst en gång om året och därpå fastställs av prefekten. De individuella studieplanerna dokumenterar hur forskarutbildningen fortskrider med avseende på uppfyllandet av de olika examensmålen, både utifrån doktorandernas och institutionens kvalitetssäkringsperspektiv. Vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) finns det även en väl utvecklad process för att utvärdera avhandlingen före disputation.

I sin självvärdering skriver lärosätet att de många kontaktytorna med nationella såväl som internationella aktörer ger många tillfällen att stämma av utbildningens användbarhet, samtidigt som rutinerna inte är särskilt formaliserade. Bedömargruppen vill dock rekommendera lärosätet att introducera mer systematiska rutiner vad gäller återkopplingen från näringslivet och från alumner. Detta är således ett utvecklingsområde.

Lärosätet gör medarbetarundersökningar vartannat år för hela universitetets doktorandgrupp - dock utan någon uppdelning på ämnesområde. Inom AASS hålls också årliga möten för samtliga forskare och doktorander där det finns möjligheter att diskutera aktuella frågor.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg