Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Hälsa och livsstil, inriktning idrottspsykologi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-03-21
Lärosäte: Högskolan i Halmstad
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Psykologi och tillämpad psykologi
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.

Doktoranderna rustas för ett föränderligt arbetsliv genom att de förvärvar bred teoretisk kunskap, aktuell forskningskunskap och färdigheter i att självständigt driva projekt. De tillförskansar sig under forskarutbildningen kunskaper och färdigheter som är användbara för utrednings- och projektverksamhet även utanför akademin. I utbildningen tränas doktoranden i att arbeta teambaserat i multiprofessionella/-disciplinära grupper genom att handledning sker i team där personer med olika yrkesbakgrund ingår, vilket är ett intressant upplägg och definitivt representerar en anpassning till ett föränderligt arbetsliv. I riktlinjer för handledarskap anges att huvudhandledare har ett särskilt ansvar att bistå med karriärvägledning och möjligheter för nätverksbyggande för tiden efter utbildningen. Att det finns så kallade "företagsdoktorander" inom området är delvis ett tecken på utbildningens användbarhet utanför akademin, liksom även på utbildningens uttalat tillämpade karaktär.

Bedömargruppen uppfattar att Högskolan i Halmstad är mycket starka på lärosätesnivå inom arbetslivsperspektivet och att träning i samarbete inom multiprofessionella team är ett utmärkt initiativ som kan lyftas fram som ett gott exempel. Även den eftersträvade färdighetsbredden torde resultera i en ökad anställningsbarhet. Samtidigt vill bedömargruppen här betona sin återhållsamhet i bedömningen då inte någon doktorand ännu har examinerats från utbildningen. Intentionerna måste dock bedömas som goda.

Utbildningens utformning och genomförande följs inte systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet.

Det finns av naturliga skäl inte någon utvecklad alumnverksamhet, eftersom det är en tämligen nyinrättad utbildning. Viss kunskapsinhämtning vad gäller arbetslivet efter disputation sker dock enligt självvärderingen via de nätverk de seniora forskarna är engagerade i. Bedömargruppens intryck är i övrigt att den informella struktur som i ett annat sammanhang hänvisas till i självvärderingen kan möjliggöra uppföljning och återkoppling också av relevans för arbetslivets perspektiv, då utbildningen ännu bedrivs i liten omfattning. En mer systematisk uppföljning planeras inför framtiden.

Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Thomas Öst