Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-19
Lärosäte: Lunds universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Pedagogik
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Av självvärderingen framgår att institutionens handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor är utgångspunkten för jämställdhetsarbetet i utbildningen. Bedömargruppen menar att den anknytning till arbetsmiljöfrågor och diskrimineringsgrunder i allmänhet som skrivs fram utifrån handlingsplanen är relevant för jämställdhetsperspektivet. Även medvetenheten om den konkreta likvärdighetsproblematik som lärosätet har att hantera i utbildningen och som har med språkanvändning att göra är relevant.

Utifrån handlingsplanen arbetar man exempelvis för att ge alla doktorander samma möjligheter till undervisning. Bedömargruppen konstaterar att denna aspekt av jämställdhet är viktig, men ser utvecklingsmöjligheter i hur jämställdhetsperspektivet synliggörs i utbildningens utformning och genomförande vad gäller kursledning, handledning och litteratur.

Systematisk uppföljning görs inte för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet.

Av underlaget framgår att institutionen har genomfört en undersökning för att tydliggöra hur undervisningsuppdragen är fördelade mellan kvinnliga respektive manliga doktorander, lektorer och professorer. Resultatet visade inga könsrelaterade skillnader.

Lärosätet beskriver att uppföljning sker genom samtal och enkäter som inkluderar jämställdhetsperspektivet i ett mer generellt psykosocialt perspektiv. Dock menar bedömargruppen att det inte framgår av underlaget hur systematisk uppföljning sker för att säkra att forskarutbildningen främjar jämställdhet. Det saknas också exempel på åtgärder och det framgår inte om återkoppling sker till relevanta intressenter.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel