Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Pedagogik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-19
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Pedagogik
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Lärosätet i stort har en utvecklad medvetenhet om jämställdhet, och inom forskarutbildningen i pedagogik finns ungefär lika många kvinnor som män oavsett nivå och roll. Kurslitteraturen representerar forskning av både kvinnor och män. Dessutom finns en särskild policy, Lika rättigheter och möjligheter, för att motverka diskriminering. Hur denna policy påverkar jämställdhet inom utbildningen - till exempel examination, kursers utformning och genomförande med mera - är dock oklart, sannolikt på grund av att kurserna inte ges kontinuerligt. Självvärderingen anger att det finns en medvetenhet om och strävan att beakta jämställdhetsperspektivet när det gäller kurslitteratur och litteratur som diskuteras vid seminarier. Detsamma gäller när gästföreläsare ska anlitas.

Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

I självvärderingen hänvisas till den årliga kompetensförsörjningsplanen för uppföljning av jämställdhetsperspektivet. Statistik och styrmått som är gemensamma för hela universitetet används för att analysera jämställdheten, och när det uppstår indikationer på avvikelser vidtas åtgärder som prefekten beslutar om.

Könsfördelningen bland handledarna och doktoranderna i forskarutbildningsämnet pedagogik är jämn. Det finns dessutom forskare i gruppen som har jämställdhet som fokus för sin forskning, vilket bedömargruppen ser som en styrka.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)