Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Musikpedagogik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-19
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Pedagogik
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Enligt självvärderingen präglas lärosätet, från högsta ledningsnivå ner till enskilda forskarutbildningsämnen såsom musikpedagogik, av ett integrerat jämställdhetsperspektiv. Detta återspeglas till exempel i val av litteratur, teman för seminarier och gästföreläsare. Av redovisningen framgår att det systematiska arbetet med frågor om kön och genus är framgångsrikt, och att det förefaller vara under kontinuerlig utveckling. Enligt självvärderingen säkras ett jämställdhetsperspektiv vid anställningar och när man utser rekryteringsgrupper.

Sammantaget ses jämställdhetsperspektivet som väl inarbetat vid universitetet som helhet, och även vid forskarutbildningen i musikpedagogik.

Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Uppföljningar sker på lärosätesnivå via statistik och styrmått. Den statistik som genereras grupperas efter kön där det är möjligt och redovisas i bland annat årsredovisningen. Tre gånger per år följer universitetet upp styrmått, och även dessa grupperas efter kön där det är möjligt. I uppföljningen ingår att prefekt kommenterar avvikande styrmått, och ger förslag på åtgärder eller aktiviteter när avvikelsen är negativ.

På utbildningsnivå hänvisar självvärderingen till institutionens allmänna riktlinjer för jämställdhet. Självvärderingen beskriver också hur könsbalansen mellan anställda och doktorander sett ut sedan 2012, och beskrivningen visar att institutionens jämställdhetspraxis tillämpas i praktiken. Förutom detta beskrivs inte några specifika åtgärder annat än att utvecklingen under perioden har haft ett särskilt fokus på frågeställningar som rör jämställdhet. Enligt självvärderingen finns det därför grund för att säga att man uppnår målen i detta avseende.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel