Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Musikpedagogik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-19
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Pedagogik
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.

I självvärderingen beskrivs på ett bra sätt hur utbildningen förbereder doktoranderna för arbetslivet. Alla utexaminerade har enligt självvärderingen fått relevanta anställningar vid lärosäten eller hos andra huvudmän i olika delar av landet. Självvärderingen anger att responsmodellen och seminariemodellen i sig är arbetslivsförberedande, eftersom de utvecklar reflektions- och anpassningsförmågan. Det kan naturligtvis vara riktigt, men påståendet vilar på ett svagt underlag. När det gäller arbetslivsinriktningen är det troligtvis viktigare att doktoranderna har en deltidstjänst på institutionen (20 procent), som är direkt arbetslivsrelaterad då den bland annat är kopplad till musiklärarutbildningen. I självvärderingen beskrivs på ett bra sätt hur kontakterna med arbetslivet kan göras ännu tätare, och vilka åtgärder som kan vidtas för att utveckla kvaliteten även på detta område. Till exempel planerar man en fördjupad samverkan med regionens kommuner via forskarskolor riktade mot exempelvis kulturskola och grundskola. I självvärderingen lyfts också möjligheten att utveckla arbetslivsperspektivet genom ökad tyngd på entreprenörskap, till exempel genom samverkan med inkubatorn Go Business vid campus Piteå. Vidare redogör självvärderingen för hur tidigare doktorander systematiskt knyts till miljön på olika sätt. De deltar bland annat som opponenter vid granskningsseminarier, som biträdande handledare och som medlemmar i betygsnämnder.

Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Vart tredje år genomför universitetet en enkätundersökning riktad till alumner som disputerat. Samtliga forskarutbildningsämnen ingår i undersökningen, och resultaten kan vid behov ligga till grund för förbättringsåtgärder. Lärosätet har vidare identifierat ett behov av att utveckla mer konkreta strategier för att utvärdera i vilken grad utbildningen förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv

Utbildningen är fokuserad på reflektion och akademisk produktion, vilket är viktigt framförallt för de doktorander som överväger en karriär inom universitetssektorn. Utbildningen är väl genomtänkt i detta avseende.

Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel