Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Textil materialteknik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2017-12-12
Lärosäte: Högskolan i Borås
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Textil-, gummi och polymermaterial
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

På högskolan är likabehandling, breddad rekrytering, tillgänglighet och jämställdhet samlat under begreppet lika villkor och det finns samordnare som arbetar med dessa frågor. Det finns en styrgrupp som arbetar med jämställdhetsintegrering på högskolan, och lärosätet arbetar aktivt med detta. Styrgruppen leds av rektorn med syftet att ta fram en handlingsplan med målsättningen att jämställdhetsperspektiv ska införlivas i alla beslut och processer i hela verksamheten. Könsstrukturen är tydligt uppdelad där övervägande del av handledare och seniorer är män och övervägande delen av doktorander är kvinnor. I högskolepedagogiken finns exempelvis ett seminarium med fokus på jämställdhet, och det har dessutom utvecklats en ny kurs som ges för både undervisande personal och doktorander i normkritik inom högre utbildning. Det har också bedrivits workshops och andra utbildningar inom likabehandling under närtid. Det visar på en god ambition inom jämställdhetsområdet med många konkreta åtgärder.

Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter. Den kvantitativa jämställdheten mäts i ett jämställdhetsindiex vilket består av en uppsättning nyckeltal. Högskolan i Borås har en överrepresentation av kvinnliga chefer, mäns löner ökar mer relativt kvinnors löner samt att en hög andel kvinnor har heltidstjänster. Underlaget användes som diskussionsunderlag för ledningen, har kommunicerats till alla medarbetare, och analysen av rapporten utgör ett underlag till handlingsplanen ovan. 2016 gjordes en kartläggning samt analys av tjänsteplaneringen för lärare, där det på övergripande nivå inte fanns några stora skillnader i forskningstid men kvinnor hade i större utsträckning mer administrativa uppdrag. En åtgärd som har vidtagits är att jämställdhetsperspektivet ingår som en del av handledarutbildningen Att handleda doktorander.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.