Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Textil materialteknik - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2017-12-12
Lärosäte: Högskolan i Borås
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Textil-, gummi och polymermaterial
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktoranders perspektiv

Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser.

Doktoranderna finns representerade i nämnder och beslutande organ, bl.a. i FoU-nämnden och rektors forskningsråd. Lokalt har doktoranderna ett inflytande på verksamheten i samband med utvecklingssamtal. Doktoranderna har två representanter i forskarutbildningsutskottet för textil materialteknik och är också representerade vid rekrytering till utannonserade doktorandtjänster. Möjligheten att ha inflytande över den individuella studieplanen beskrivs också som ett verktyg för delaktighet av doktoranderna.

Doktorander har möjlighet att påverka innehållet i kurser i och med de kursutvärderingar som genomförs samt i samtal med studierektor när det gäller kursutbudet. Exempelvis har utbudet av kurser utökats under 2017.

Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling men återkoppling sker inte till relevanta intressenter. Doktoranden kan påverka utbildningen genom regelbundna uppföljnings- och utvecklingssamtal. Det rör sig dels om ett årligt uppföljningsmöte med fokus på ISP där handledare och studierektor medverkar, men det sker även genom årliga utvecklingssamtal. Uppföljningen visar på att det saknas en tydlighet i struktur och genomförande. Det finns en skillnad mellan hur nyare och mer erfarna doktorander upplever graden av inflytande, där mer erfarna doktorander känner sig mindre involverade i hur forskarutbildningen utvecklas. De saknar en formell kommunikation kring utvecklingen av forskarutbildningen, vilket bedömargruppen instämmer med. Det beskrivs också i självvärderingen att uppföljningar visar att doktoranderna känner sig ensamma i sin roll och känner en press att prestera. Doktoranderna upplever det som positivt att få ta ansvar för sin egen utveckling, men att det finns svårigheter att leverera.

Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara inte tillfredsställande.