Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Av självvärderingen framgår det att interna utbildningar och kvalitetssäkringsaktiviteter bidrar till att säkerställa att jämställdhetsperspektivet beaktas i utbildningen.

I ämnet historia tas frågor om jämställdhet och likabehandling upp i arbetet med kompetensförsörjningsplanen varje år. Såväl män som kvinnor ska vara representerade i betygsnämnd vid disputation. Doktorander ska alltid ha både en kvinnlig och en manlig handledare. Det finns historiker som fokuserar på genusperspektiv i forskningen. Ämnesgruppen har tre disputerade kvinnor och fyra män.

Det finns inte någon egen jämställdhetsplan i historia, men som helhet har universitetet goda strategier när det gäller att arbeta med jämställdhetsfrågor.

Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Genom att tillämpa lärosätets centralt utarbetade regelverk inom forskarutbildningsämnet historia finns både en medvetenhet om och en strategi för hur arbetet med jämställdhetsfrågor ska ske. Resultatet är avläsbart i en jämn könsfördelning bland ämnets personal. I gengäld kan enstaka personalförändringar slå hårt mot en så pass liten miljö som det här är fråga om.

Lärosätet kommer att under 2017 se över forskarutbildningskurserna med avseende på innehåll och litteratur, bland annat utifrån ett genusperspektiv. Det står emellertid inte klart om detta gäller de specifika fördjupningskurserna i historia eller de generella kurserna som ges för alla lärosätets doktorander.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren