Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Luleå tekniska universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.

Av självvärderingen framgår det att utbildningen framförallt är inriktad mot ett framtida yrkesliv inom akademin, men även inom exempelvis utbildnings- och kultursektorn samt privat och offentlig förvaltning. Bland yrkesförberedande inslag anges möjlighet till undervisning på grundnivå, högskolepedagogisk fortbildning samt medverkan i författandet av projektansökningar. Alla dessa aktiviteter är väl anpassade för en akademisk yrkeskarriär, men mindre så till de övriga avnämare som nämns. Det framgår inte heller av underlaget i vilken utsträckning doktorander verkligen ges möjlighet att undervisa. Däremot har lärosätet ett Career Centre som erbjuder aktiviteter och övningar anpassade för en arbetsmarknad utanför akademin.

Av självvärderingen framgår att historieämnets lärare har varit framgångsrika med att erhålla externa forskningsmedel. Att idéer och ansökningar förbereds i en kollektiv arbetsprocess kan ha bidragit positivt till detta. Förmågan att skriva framgångsrika ansökningar är viktig för blivande forskare. Doktorander är välkomna att delta i förberedande workshops. Alla de tre doktorer som disputerat i teknikhistoria har en akademisk karriär vid lärosätet. Vid intervjuerna framkom att ett starkt skäl för lärosätet att bedriva forskarutbildning i historia är att tillgodose behovet av lärare på lärarutbildningen.

Att all den forskning som bedrivs vid ämnet historia är externfinansierad sägs ge projekten en tillämpad prägel och doktoranderna får erfarenheter av att diskutera forskningsresultat med avnämare utanför akademin. Mot det kan invändas att enbart finansieringsformen inte garanterar en sådan effekt. Det förutsätter också en dynamisk relation med ömsesidigt givande och tagande mellan finansiär och forskare, alternativt med samhälleliga avnämare för forskningen. För att bli verkligt fruktbar måste hänsyn i lika mån tas till forskningens behov och förutsättningar som till de externa parternas.

Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Bedömargruppen anser att systematisk uppföljning sker genom arbetet med de individuella studieplanerna. Av självvärderingen framkommer dock att synpunkter från ämnets alumner från teknikhistoria och historia kommer att användas som kvalitetssäkring och utveckling av forskarutbildningen i historia. Eftersom flertalet alumner är samma personer som redan har ansvar för forskarutbildningen är det svårt att se hur en sådan process ska kunna ytterligare bidra till kvalitetssäkring och utveckling. Bedömargruppen förutsätter att de vid ämnet verksamma handledarna redan använder denna erfarenhet i sitt arbete med utbildningen.

Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredställande.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren