Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Psykologi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-03-21
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Psykologi och tillämpad psykologi
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Utbildningen säkerställer perspektivet genom ett systematiskt arbete på lärosätesövergripande nivå, samt i någon mån på institutionsnivå.

En tydlig policy och plan för lika villkor finns sedan 2016 och rekrytering av personal, doktorander samt opponenter/sakkunniga sker ur det perspektivet. För närvarande är det en tämligen jämn könsfördelning i doktorandgruppen med fem kvinnor och tre män. Det är däremot fler män än kvinnor bland handledarna; fyra professorer och fyra docenter är män, medan tre professorer och en docent är kvinnor. Strategier för att i någon mån motverka den manliga dominansen bland handledarna skulle kunna inrättas, till exempel att anlita kvinnor som externa handledare eller att särskilt inbjuda kvinnor som presentatörer vid seminarier.

Vid intervjuerna framkom det att en manlig sökande valdes ut till forskarutbildningen då det var två sökande med lika goda kvalifikationer, till följd av att kvinnor är i majoritet bland doktoranderna.

Någon större aktivitet på jämställdhetsarbetet framkommer emellertid inte i självvärderingen. Det framhålls att det bedrivs forskning inom jämställdhetsområdet, men på vilket sätt jämställdhetsperspektivet integreras i forskarutbildningen (bland doktorander och handledare) och i olika slags kurser är mer oklart. Det framgår exempelvis inte huruvida jämställdhet avspeglas i den litteratur som ingår i forskarutbildningens kurser. Inom detta område finns således en utvecklingspotential.

Systematisk uppföljning görs inte för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet.

Något uppföljningsarbete med avseende på jämställdhetsperspektivet beskrivs inte i underlaget, endast att det borde göras. Det framgår vidare att det inte finns uppföljningar av exempelvis mäns och kvinnors psykiska hälsa under forskarutbildningen eller av vilka som får tjänster efter examen.

Uppföljning i form av statistik över könsfördelningen inom olika personalkategorier finns, men det redovisas inte någon plan för hur utbildningen fortsättningsvis ska kunna ha en jämn könsfördelning bland doktoranderna annat än att en sökande som representerar det kön som är i minoritet ska väljas till forskarutbildningen i sådana fall då två sökande är lika väl kvalificerade.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Thomas Öst