Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms inte vara tillfredsställande.

Aspektområdet bedöms inte vara tillfredsställande vad gäller systematisk planering, uppföljning, kursutveckling och säkerställande av progressionen i doktorandernas arbete. En brist är den oklara formella ansvarsfördelningen.

Bedömargruppen ser att det saknas en tydlig handläggningsordning för etablerandet av nya kurser, Det saknas tydliga steg i processen och en tydlig ansvarsfördelning. Det saknas även tydliga riktlinjer och rutiner för uppföljning och ändringar av individuella studieplaner, vilket gör att handledarna kan agera på olika sätt gentemot doktoranderna. Detta gör att situationen för enskilda doktorander kan påverkas negativt.

En otydlig delegation mellan fakultet och institution, samt mellan de forskarutbildningsämnen som ingår i institutionen, gör att ansvarsfördelning för planering och uppföljning är oklar. Följden blir att uppföljning, åtgärder och återkoppling inte leder till att måluppfyllelsen för aspekterna forskarutbildningsmiljö och personal säkerställs och inte heller på ett tydligt sätt stärker kvaliteten i någon av de tre kunskapsformerna.

Bedömargruppen ser även att strukturen med stor handledarmakt till viss del kan förklara svagheterna i uppföljning och återkoppling.

Uppföljning med avseende på arbetslivets perspektiv sker genom lärosätets alumnundersökningar, doktorandbarometer och forskarskolans dialogmöten. Det genomförs systematiska uppföljningar för att säkerställa att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen och jämställdhetsperspektivet har följt upp i den nationella forskarskolans utvärdering 2016. Bedömargruppen ser dock att ett systematiskt sätt att följa upp jämställdhetsarbetet inom forskarutbildningen i historia är något som är ett utvecklingsområde.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren