Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

En jämn könsbalans verkar föreligga bland handledare, inbjudna gäster och lärare på kurserna. Genusteoretiska kurser erbjuds liksom kurser där olika aspekter av jämställdhetsfrågor diskuteras.

I självvärderingen görs dock en glidning från jämställdhetsfrågor till lika villkorsfrågor. Det finns då en risk att jämställdhetsperspektivet tappas bort när många aspekter ska beaktas samtidigt.

Systematisk uppföljning görs för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Det framgår inte i självvärderingen om perspektivet tidigare följts upp inom forskarutbildningen i historia på ett systematiskt sätt, men det skedde i den nationella forskarskolans självvärdering 2016. Där framkom konkreta problem, som också föranlett åtgärder, men de berörde inte explicit Linnéuniversitetet. I arbetet med lika villkor, inom vilket ett jämställdhetsperspektiv finns beaktat, ska jämställdhetsindikatorer tas fram, men detta har ännu inte genomförts. Detta arbete sker på central nivå. Att systematiskt följa upp jämställdhetsarbetet inom forskarutbildningen i historia är något som bedömargruppen ser som ett utvecklingsområde.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren