Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Linnéuniversitetet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv.

Utbildningens bredd har gjort att den är användbar inom akademin och offentlig sektor. Erfarenheten är att anställningar inom akademin inte alltid är i historia, utan i närliggande ämnen. Möjligheterna att få anställning inom akademin bedöms som begränsade. Självvärderingen understryker att disputerade historiker har relativt goda möjligheter på arbetsmarknaden också utanför akademin, främst inom offentlig sektor. Frågor om de nydisputerades arbetsmarknad aktualiseras fortlöpande inom forskarskolan, men det är oklart om detta lett till konkreta resultat. Bedömningen är att lärosätet strävar efter att ge de nydisputerade doktorerna i historia en forskarkompetens, som kan vara till nytta inom olika delar av arbetsmarknaden.

Nationella forskarskolan har olika aktiviteter med tema arbetsmarknad där bland annat karriärplanering har ingått. Nationella forskarskolans alumner bjuds även återkommande in för att dela med sig av sina erfarenheter vid alumnkvällar och i samband med forskarskolans internat.

Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Institutionen arbetar genom forskarskolan med arbetsmarknadsfrågor, både inom akademin och utanför. Uppföljning med avseende på arbetslivets perspektiv sker genom lärosätets alumnundersökningar, doktorandbarometer och forskarskolans dialogmöten.

Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren