Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Jämställdhetsperspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Linköpings universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Jämställdhetsperspektiv

Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningens utformning och genomförande.

Den nuvarande doktoranden är man. Nyrekryteringar av doktorander kommer enligt självvärderingen att göras med målsättningen att skapa balans i doktorandgruppen ur ett jämställdhetsperspektiv.

På lärosätesnivå bedrivs ett aktivt jämställdhetsarbete. Sammanlagt nio disputerade vid avdelningen bildar den pool ur vilken kommande handledare kan utses. Könsfördelningen är ojämn inom gruppen eftersom endast en tredjedel är kvinnor. Endast en kvinna är biträdande professor och ingen av de kvinnliga anställda har docentkompetens.

Lärosätet anger i sin självvärdering att såväl manliga som kvinnliga lärare kommer att undervisa på de obligatoriska kurserna, i vilka ett genusperspektiv kommer att vara integrerat. Av självvärderingen framgår det att genusperspektivet och jämställdhetsaspekter är närvarande inom den forskning som bedrivs inom ämnet.

Systematisk uppföljning görs inte för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande främjar jämställdhet.

Av självvärderingen framkommer att det finns en medvetenhet om den skeva könsbalansen inom handledarkollektivet, men ingen åtgärdsplan presenteras. Bedömargruppen uppmanar avdelningen att omgående utarbeta en åtgärdsplan och att arbeta aktivt och systematiskt för att skapa en bättre balans.

Ingen uppföljning av forskarutbildningen för att säkerställa hur jämställdhetsperspektivet är integrerat i utbildningen har skett, eftersom utbildningen nyss har startat. Vid de anställningar av doktorander i historia som förhoppningsvis kommer att kunna göras i framtiden kommer, enligt självvärderingen, en balans i doktorandgruppen ur ett jämställdhetsperspektiv att eftersträvas.

Sammantaget bedöms jämställdhetsperspektivet vara tillfredställande.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren