Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Linköpings universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktoranders perspektiv

Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser.

Doktoranderna inom institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur är på ett tillfredsställande sätt representerade i beslutande organ på fakultets- och institutionsnivån.

Varje doktorand inom institutionen garanteras en arbetsplats med tidsenlig utrustning. Den nuvarande enda doktoranden i Historia är bosatt på annan ort och har därför valt att utföra huvuddelen av sitt arbete där. Doktorander har tillgång till företagshälsovården vid lärosätet och har därmed en kanal för hantering av arbetsrelaterad stress. Olika doktorandnätverk vid lärosätet möjliggör seminarier initierade av doktorander.

Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Vid Linköpings universitet genomförs regelbundet undersökningar som på ett tillfredsställande sätt kartlägger hur anställda och studenter upplever sin arbetssituation vid lärosätet. Inom Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur behandlas resultatet vid uppföljningsmöten med doktoranderna, vilket enligt bedömargruppen är ägnat att ge doktoranderna ett tillräckligt stort inflytande över sin arbetssituation.

Sammantaget bedöms doktorandernas perspektiv vara tillfredställande.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren