Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Linköpings universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv.

En kurs i karriärplanering är obligatorisk för doktorander vid Linköpings universitet. Två kurstillfällen anordnas. Under det andra av dem - som blir aktuellt under den senare delen av forskarstudierna - ges doktoranderna hjälp med att planera en fortsatt forskarkarriär eller en övergång till ett arbetsliv utanför akademin. Möjligheten att under doktorandtiden undervisa upp till en femtedel av tiden ger också värdefulla erfarenheter inför ett arbetsliv såväl inom som utanför akademin.

Forskningens samhällsrelevans betonas inom miljön som också fäster stor vikt vid universitetets tredje uppgift. Doktoranderna i historia kommer följaktligen att få en kontaktyta till det omgivande samhället, bland annat tack vare Centrum för lokalhistoria som etablerar en mötesplats mellan historikerna vid lärosätet och en historieintresserad allmänhet.

Utbildningens utformning och genomförande följs inte systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet.

Det framkommer inte av underlaget att utbildningens utformning och genomförande systematiskt följs upp för att säkerställa att den förbereder doktoranden för arbetslivet. Dock har inte heller någon doktorand ännu slutfört sin utbildning vilket gör att det inte finns några alumner att stämma av med. På lärosätesnivå upprätthåller dock lärosätet en alumnverksamhet som miljön kan dra nytta av i framtiden.

Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredställande.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren