Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Karlstads universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms inte vara tillfredsställande.

Bedömargruppen anser inte att uppföljningsarbetet vad gäller aspekten personal är systematisk. En bidragande orsak till det är oklarheterna i delegation och ansvarsfördelning mellan centrumbildningarna och institutionens interna administrativa organisation.

Av självvärderingen framgår att uppföljning och kvalitetssäkring av forskarutbildningen regleras genom lärosätets och ämnets egen kvalitetssäkringspolicy. Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för forskarutbildningen, men har delegerat vissa uppgifter till Forskarutbildningsutskottet. Dessa inkluderar översyn av den allmänna studieplanen, doktorandernas individuella studieplaner, samt kursplanerna för forskarutbildningen. Uppföljning sker även genom handledarkollegierna vid centrumbildningarna, dock är ansvarsfördelningen mellan dessa tre organ oklar för bedömargruppen. Av självvärderingen och efterföljande intervjuer kvarstår oklarheter i frågan om förhållandet mellan historieämnet och de båda flervetenskapliga centrumbildningarna Centrum för samhällsvetenskapernas didaktik och Centrum för regionalt samhällsbyggande vad gäller forskarutbildningsmiljön. Bedömargruppen ser även brister i ansvarsfördelning, samordning och koordination avseende forskarutbildningens genomförande.

Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms inte vara tillfredställande vad gäller hur resultaten omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling. I uppföljningen av färdigheter och förmågor är handledarnas och externa kommentatorers roller av stor vikt. Uppföljningen är hög grad som intern och det framkommer inte av självvärderingen eller vid intervjuerna hur resultaten av uppföljningen omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling. Bedömargruppen ser även svagheter i uppföljning och kontroll av att avhandlingsarbetet fortskrider enligt plan.

Uppföljning av de tre perspektiven sker genom alumnundersökningar, institutionens och ämnets strategiska planering samt den individuella studieplanen. En viktig komponent i lärosätets jämställdhetsarbete omfattar rekryteringsfrågor, vilka också bevakas av ämnesföreträdare, handledar- och ämneskollegium.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren