Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Doktoranders perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Karlstads universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Doktoranders perspektiv

Utbildningen verkar för att doktoranderna tar en aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser.

I vilken mån detta är ett medvetet val från lärosätets sida eller en konsekvens av att doktoranderna måste samordna och koordinera sitt arbete kan diskuteras.

Doktoranderna kan få 20 procent institutionstjänstgöring. I vissa fall är det en större omfattning. Att doktoranderna i vissa fall är anställda som lärare vid institutionen kan skapa en potentiell roll- och målkonflikt mellan doktorandernas fullföljande av forskarutbildningen och arbetet som anställda lärare vid institutionen, eftersom det är oklart hur och på vilka grunder prioriteringarna mellan arbetsuppgifterna görs.

Doktorander finns med i de organ som bereder och beslutar relevanta frågor. Av självvärderingen framkommer det att de doktorander som valt 20 procent institutionstjänstgöring får ett eget arbetsrum vid institutionen och aktivt deltar i de ämnesmöten som sammanträder tre till fem gånger per termin. Det starka inslaget av distansdoktorander nämns inte i detta sammanhang, men rimligen tar de en betydligt mindre aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen. I självvärderingen framgår att bara två av nio doktorander har doktorandanställning och två har annan anställning vid universitetet, medan övriga fem doktorander har annan försörjning. Här kan också nämnas att doktorandernas aktivitetsgrad i forskarutbildningen varierar mellan 10 och 91 procent, vilket kan innebära betydande

svårigheter att skapa en kritisk akademisk massa och en vardaglig vetenskaplig miljö.

Utbildningen följs systematiskt upp för att säkerställa att doktorandinflytandet används i kvalitetssäkring och utveckling av utbildningen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Den individuella studieplanen utgör det viktigaste verktyget för den enskilde doktorandens inflytande över sin utbildning. Intrycket är att forskarutbildningsämnet månar om sina doktorander. Dessa är som sagt få, och åtgärder tycks framförallt vidtas på individplanet.

Sammantaget bedöms doktoranders perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren