Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Historia - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Arbetslivets perspektiv

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-05-22
Lärosäte: Karlstads universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Historia
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Arbetslivets perspektiv

Utbildningen är användbar och förbereder doktorander för ett föränderligt arbetsliv.

Det framgår av självvärderingen att det finns en stark medvetenhet vid lärosätet om behovet av att förbättra de disputerades utsikter på arbetsmarknaden. Vad gäller de examinerade inom ämnet är det svårt att dra allmänna slutsatser eftersom de är så få (under åren 2012-2016 endast fyra doktorer och sex licentiater).

Lärosätets starka engagemang för att förbättra de disputerades utsikter på arbetsmarknaden ser bedömargruppen likväl som ett gott exempel. En åtgärd som vidtagits för att stärka doktorandernas möjlighet att göra större nytta för sina huvudmän inom skolan är bildandet av "fellowships" i form av nätverk och återkommande seminarier med tidigare licentiander. På sikt är syftet med satsningen att utveckla kontakterna mellan akademi och skola.

Doktorander med didaktisk inriktning, de med anknytning till Centrum för samhällsvetenskapernas didaktik, tycks genomgående ha en bakgrund som yrkesverksamma inom skolan. Intrycket är också att utbildningen (normalt till licentiatexamen) meriterar dem för mer kvalificerade anställningar eller uppdrag inom skolan, Skolverket eller kommunal skolförvaltning. När det gäller övriga doktorander, de med anknytning till Centrum för regionalt samhällsbyggande, är det främst akademin som är den tänkta arbetsmarknaden. Ett något bredare perspektiv på arbetsmarknaden framstår som önskvärt men det bör hållas i minnet att anknytningen till skolvärlden hela tiden varit stark och att antalet övriga doktorander varit litet, de redan disputerade inräknade.

Utbildningens utformning och genomförande följs systematiskt upp för att säkerställa att den är användbar och förbereder för arbetslivet. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker inte till relevanta intressenter.

Lärosätet genomför alumnundersökningar endast vart tredje år. Trots det begränsade antalet disputationer i ämnet ger dessa alumnundersökningar ändå en god bild av var doktorerna hamnar.

Bedömargruppen ser arbetslivsanknytningen till andra sektorer än skolan som ett utvecklingsområde.

Sammantaget bedöms arbetslivets perspektiv vara tillfredsställande.

Ansvarig utredare:
Carolina Källgren