Beställ UKÄ:s årsrapport 2022

Här kan du beställa årsrapporten om du vill ha tryckta exemplar (max 3 ex) skickade till dig.

Antal ex * (obligatorisk)
Antal exAnge helst inte box-adress då detta kan orsaka problem i utdelningen.
Jag godkänner att UKÄ sparar mina personuppgifter för beställningen i detta formulär.  * (obligatorisk)
Jag godkänner att UKÄ sparar mina personuppgifter för beställningen i detta formulär.


Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer att spara dina personuppgifter för att kunna behandla denna beställning och de sparas i max ett år. UKÄ kommer att behandla uppgifterna på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Du kan när som helst be UKÄ att radera dina personuppgifter.