Beställ tryckt version av rapporten Studentinflytandet

Studentinflytandet. Kartläggning och analys av studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande

Här kan du kostnadsfritt beställa en tryckt version av rapporten, vi skickar den inom ett par veckor.