Jag anmäler mig till uppföljningskonferensen den 6 mars, 2020 * (obligatorisk)
Jag anmäler mig till uppföljningskonferensen den 6 mars, 2020

Jag godkänner GDPR * (obligatorisk)
Jag godkänner GDPR

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer att behandla personuppgifter för att kunna planera och administrera ovan nämnda event. De personuppgifter från konferensdeltagare som kommer att samlas in och behandlas är: namn, e-postadress, lärosäte/företag/organisation. UKÄ kommer att behandla uppgifterna på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem.