Ansök om examenstillstånd

Statliga universitet och högskolor ansöker om tillstånd till UKÄ. Enskilda utbildningsanordnare samt Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan ansöker hos regeringen, som i regel skickar ansökan för prövning till UKÄ.

En prövning om tillstånd att utfärda examen initieras när ett lärosäte skickar in ansökan.

Ansök

Statliga lärosäten, exklusive Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan skickar ansökan till UKÄ:s registratur på registrator@uka.se.

Lärosäten med enskild huvudman skickar ansökan till regeringen.

Två ansökningsperioder

UKÄ har två ansökningsperioder för examenstillstånd. Ansökande lärosäten ansöker om nya examenstillstånd antingen senast den 15 februari eller den 15 september varje år. För ansökningar som inkommer senast den 15 februari är vårt mål att fatta beslut senast i december samma år. För ansökningar som inkommer 15 september är målsättningen att fatta beslut senast i juni nästföljande år.

Ansökan under våren 2023

I februari 2023 beslutar UKÄ om en ny vägledning för examenstillståndsprövningar. Den nya vägledningen är en vidareutveckling av gällande vägledning. För att få in ansökningar anpassade efter den nya vägledningen kommer UKÄ medge att alla ansökningar som inkommer senast den 15 maj 2023 ingår i ordinarie ansökningsomgång.

Vägledning för ansökan

I Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen framgår UKÄ:s utgångspunkter och riktlinjer för examenstillståndprövningar. Till vägledningen finns tillhörande bilagor som stöd för ansökande lärosäte. Där framgår de bedömningsgrunder som ska vara uppfyllda för ett beviljat examenstillstånd samt vilka underlag som ska finnas med i ansökan.

Gå till sidan Vägledningar och mallar.

Sidan uppdaterades den 2 februari 2023

Etiketter: Examenstillstånd