Ansök om examenstillstånd

Statliga universitet och högskolor ansöker om tillstånd till UKÄ. Enskilda utbildningsanordnare samt Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan ansöker hos regeringen, som i regel skickar ansökan för prövning till UKÄ.

En prövning om tillstånd att utfärda examen initieras när ett lärosäte skickar in ansökan.

Ansök

Statliga lärosäten, exklusive Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan skickar ansökan till UKÄ:s registratur:

Mejla registrator@uka.se.

Lärosäten med enskild huvudman skickar ansökan till regeringen.

Ansökningar hanteras löpande

Ansökningar hanteras löpande av UKÄ. För ansökningar som kommer in senast den 15 februari är målet att fatta beslut senast i december samma år. För ansökningar som kommer in senast den 15 september är målet att fatta beslut senast i juni nästföljande år.

Vägledning för ansökan

I Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen framgår UKÄ:s utgångspunkter och riktlinjer för examenstillståndprövningar. Till vägledningen finns tillhörande bilagor som stöd för ansökande lärosäte. Där framgår de bedömningsgrunder som ska vara uppfyllda för ett beviljat examenstillstånd samt vilka underlag som ska finnas med i ansökan.

Gå till sidan Vägledningar och mallar.

Sidan uppdaterades den 9 oktober 2023

Etiketter: Examenstillstånd