Studieavgifter

Den högre utbildningen är avgiftsfri utom för studenter som kommer från ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz och inte studerar inom utbytesprogram.

Dessa studenter måste betala både anmälnings- och studieavgifter för studier på grundnivå och avancerad nivå, och lärosätena är skyldiga att ta en studieavgift som täcker den fulla kostnaden, inklusive administrativa kostnader.

Läs UKÄ:s rapport om studieavgifter (publicerad 2017)

Läs fler publikationer med internationellt perspektiv