Grundnivå

Utbildning på grundnivå ska i huvudsak bygga på de kunskaper som eleverna får i gymnasieskolan, eller på motsvarande kunskaper.

För att bli antagen till utbildning på grundnivån krävs därför att du har slutfört en gymnasieutbildning eller motsvarande.

Läs mer om behörighetskraven på UHR:s webbplats

Du kan läsa antingen ett helt utbildningsprogram på grundnivå eller en kombination av fristående kurser. Båda varianterna kan ligga till grund för en examen på grundnivå. Du kan också studera enstaka fristående kurser.