Forskarnivå

Utbildning på forskarnivå ska bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.

För att antas till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande behörighet och särskild behörighet samt att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. Högskolan får bara anta sökande som anställs som doktorand eller som beviljas utbildningsbidrag för doktorander.

Läs mer om antagningskraven på UHR:s webbplats