Examen grundnivå

Examen på grundnivå delas in i generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina.

Sök bland examenstillstånd

I vår databas för examenstillstånd kan du läsa vilka examina som finns och vilka universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda dem. Sök bland examenstillstånd

Generella examina

 • högskoleexamen, 120 hp (2-årig utbildning)
 • kandidatexamen, 180 hp (3-årig utbildning)

Konstnärliga examina

 • konstnärlig högskoleexamen, 120 hp (2-årig utbildning)
 • konstnärlig kandidatexamen, 180 hp (3-årig utbildning)

Yrkesexamina

Läkare, jurist och arkitekt är exempel på yrken som kräver en speciell utbildning eller legitimation för att man ska få arbeta inom yrket. Efter en sådan utbildning får studenten en yrkesexamen.

(*) Ges endast vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. (**) Officersexamen ges endast vid Försvarshögskolan.

 • Arbetsterapeutexamen, 180 hp
 • Audionomexamen, 180 hp
 • Biomedicinsk analytikerexamen, 180 hp
 • Brandingenjörsexamen, 210 hp
 • Dietistexamen, 180 hp
 • Djursjukvårdarexamen, 120 hp *
 • Folkhögskollärarexamen, 60 hp
 • Fysioterapeutexamen, 180 hp
 • Förskollärarexamen, 210 hp
 • Hippologexamen, 120 hp *
 • Högskoleingenjörsexamen, 180 hp
 • Landskapsingenjörsexamen, 180 hp *
 • Lantmästarexamen 120 hp *
 • Officersexamen, 180 hp **
 • Optikerexamen, 180 hp
 • Ortopedingenjörsexamen, 180 hp
 • Receptarieexamen, 180 hp
 • Röntgensjuksköterskeexamen, 180 hp
 • Sjuksköterskeexamen, 180 hp
 • Sjöingenjörsexamen, 180 hp
 • Sjökaptensexamen, 180 hp
 • Skogsmästarexamen, 180 hp *
 • Skogsteknikerexamen, 120 hp *
 • Socionomexamen, 210 hp
 • Studie- och yrkesvägledarexamen, 180 hp
 • Tandhygienistexamen, 120 hp
 • Tandteknikerexamen, 180 hp
 • Trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp *
 • Yrkeslärarexamen, 90 hp