Examen grundnivå

Examen på grundnivå delas in i generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina.

Sök bland examenstillstånd

I vår databas för examenstillstånd kan du läsa vilka examina som finns och vilka universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda dem. Sök bland examenstillstånd

Generella examina

 • högskoleexamen, 120 hp (2-årig utbildning)
 • kandidatexamen, 180 hp (3-årig utbildning)

Konstnärliga examina

 • konstnärlig högskoleexamen, 120 hp (2-årig utbildning)
 • konstnärlig kandidatexamen, 180 hp (3-årig utbildning)

Yrkesexamina

 • Arbetsterapeutexamen, 180 hp
 • Audionomexamen, 180 hp
 • Biomedicinsk analytikerexamen, 180 hp
 • Brandingenjörsexamen, 210 hp
 • Dietistexamen, 180 hp
 • Djursjukvårdarexamen, 120 hp *
 • Folkhögskollärarexamen, 60 hp
 • Fysioterapeutexamen, 180 hp
 • Förskollärarexamen, 210 hp
 • Hippologexamen, 120 hp *
 • Högskoleingenjörsexamen, 180 hp
 • Landskapsingenjörsexamen, 180 hp *
 • Lantmästarexamen 120 hp *
 • Officersexamen, 180 hp **
 • Optikerexamen, 180 hp
 • Ortopedingenjörsexamen, 180 hp
 • Receptarieexamen, 180 hp
 • Röntgensjuksköterskeexamen, 180 hp
 • Sjuksköterskeexamen, 180 hp
 • Sjöingenjörsexamen, 180 hp
 • Sjökaptensexamen, 180 hp
 • Skogsmästarexamen, 180 hp *
 • Skogsteknikerexamen, 120 hp *
 • Socionomexamen, 210 hp
 • Studie- och yrkesvägledarexamen, 180 hp
 • Tandhygienistexamen, 120 hp
 • Tandteknikerexamen, 180 hp
 • Trädgårdsingenjörsexamen, 120 hp *
 • Yrkeslärarexamen, 90 hp

(*) Ges endast vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. (**) Officersexamen ges endast vid Försvarshögskolan.