Examen forskarnivå

Det finns två examina inom forskarutbildningen: licentiatexamen och doktorsexamen.

Licentiatexamen

Den omfattar två års heltidsstudier, 120 högskolepoäng. En vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng ingår i examen.

Doktorsexamen

Den är den högsta akademiska examen i Sverige. Den omfattar fyra års heltidsstudier, 240 högskolepoäng. Utbildningen omfattar bland annat en avhandling om minst 120 högskolepoäng. Avhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation.

Sök bland examenstillstånd

I vår databas för examenstillstånd kan du läsa vilka examina som finns och vilka universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda dem. Sök bland examenstillstånd