Examen avancerad nivå

Examen på avancerad nivå delas in i generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina.

Sök bland examenstillstånd

I vår databas för examenstillstånd kan du läsa vilka examina som finns och vilka universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda dem. Sök bland examenstillstånd

Generella examina

 • magisterexamen, 60 hp (1 år)
 • masterexamen, 120 hp (2 år)

Konstnärliga examina

 • konstnärlig magisterexamen, 60 hp (1 år)
 • konstnärlig masterexamen, 120 hp (2 år)

Yrkesexamina

 • 60–330 högskolepoäng (1-5,5 år)

(*) Ges endast vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

 • Agronomexamen, 270 hp *
 • Apotekarexamen, 300 hp
 • Arkitektexamen, 300 hp
 • Barnmorskeexamen, 90 hp (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation)
 • Civilekonomexamen, 240 hp
 • Civilingenjörsexamen, 300 hp
 • Grundlärarexamen, 240 hp
 • Hortonomexamen, 300 hp *
 • Juristexamen, 270 hp
 • Jägmästarexamen, 300 hp *
 • Landskapsarkitektexamen, 300 hp *
 • Logopedexamen, 240 hp
 • Läkarexamen, 330 hp
 • Psykologexamen, 300 hp
 • Psykoterapeutexamen, 90 hp (kräver psykologexamen, läkarexamen med viss specialisering, socionomexamen eller motsvarande)
 • Sjukhusfysikerexamen, 300 hp
 • Specialistsjuksköterskeexamen, 60 hp/75 hp för inriktning mot distriktssköterska (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation)
 • Speciallärarexamen, 90 hp (kräver lärarexamen med viss inriktning)
 • Specialpedagogexamen, 90 hp (kräver lärarexamen)
 • Tandläkarexamen, 300 hp
 • Veterinärexamen, 330 hp *
 • Ämneslärarexamen 270/300/330 hp