Om du har gått igenom en högskoleutbildning och uppfyller de krav som ställs i examensordningen kan du få en akademisk examen.

Som bevis på detta kan du begära att få ut ett examensbevis från universitetet eller högskolan. Examensbeviset ger information om studiernas omfattning och innehåll. Där framgår också vilken examen det är som avses och vid vilken högskola den har avlagts.

Läs mer om examen och examensbevis

Diploma Supplement

Du får även en examensbilaga på engelska som kallas Diploma Supplement. Den innehåller en beskrivning av innehållet i och omfattningen av din svenska examen och det svenska högskolesystemet. Det gör det lättare för arbetsgivare, myndigheter och universitet i Europa när de ska bedöma din svenska utbildning. Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för Diploma Supplement.

Läs mer om Diploma Supplement på UHR:s webbplats