Betyg

Studenterna får betyg på de kurser de har gått igenom. Varje universitet och högskola beslutar vilket betygssystem de ska använda.

De olika betygssystemen har olika antal betygssteg. Två exempel är underkänd, godkänd och väl godkänd respektive A/B/C/D/E/Fx/F. På examen sätts inte betyg.

Läs mer om betyg

Europeisk jämförelse

Inom EU har ett system utarbetats som kallas European Credit Transfer System, ECTS, för att lättare kunna jämföra studenters betyg från olika länder. Vissa universitet och högskolor i Sverige har infört en sjugradig betygsskala som är jämförbar med den som används inom ECTS.