Avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå ska i huvudsak bygga på och fördjupa de kunskaper, färdigheter och förmågor som studenterna har fått på grundnivån.

Det ställs olika krav på den som antas till utbildningsprogram eller kurser på avancerad nivå.

Läs mer om behörighetskraven på UHR:s webbplats

Du kan läsa antingen ett helt utbildningsprogram på avancerad nivå eller en kombination av fristående kurser. Båda varianterna kan ligga till grund för en examen på avancerad nivå. Du kan också studera enstaka fristående kurser.