Vem granskar kvaliteten?

UKÄ är den myndighet som utvärderar den högre utbildningens kvalitet. Det görs i cykler. Vårt nuvarande system gäller 2017 till och med 2022.

Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning i Sverige håller hög kvalitet.

Läs mer om kvalitetssäkringssystemet