Var finns universiteten och högskolorna?

Här finns en karta över alla universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare.

Adresslista till alla lärosäten (Excel)

Nedan finns en lista över alla universitet och högskolor som beskriver vissa förändringar som de gått igenom, till exempel sammanslagningar eller när en högskola blev universitet. Siffrorna hänvisar till de platser på kartan där respektive lärosäte finns.

Lärosäten och förändringar

Siffrorna på kartan anger lärosätets geografiska placering. 

Sverigekarta över universitet och högskolor