Var finns universiteten och högskolorna?

Här finns en karta över alla universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare.

Adresslista till alla lärosäten (Excel)

Nedan finns en lista över alla universitet och högskolor som beskriver vissa förändringar som de gått igenom, till exempel sammanslagningar eller när en högskola blev universitet. Siffrorna hänvisar till de platser på kartan där respektive lärosäte finns.

Lärosäten och förändringar

Siffrorna på kartan anger lärosätets geografiska placering. 

Sverigekarta över universitet och högskolor


Universitet

Uppsala universitet 1, 2
Lunds universitet 3, 4
Göteborgs universitet 5
Stockholms universitet 6
Umeå universitet 7
Linköpings universitet 8, 9
Karolinska institutet 6
Kungl. Tekniska högskolan 6
Chalmers tekniska högskola (enskild) 5
Luleå tekniska universitet 10
Handelshögskolan i Stockholm (enskild) 6
Sveriges lantbruksuniversitet 1, 7, 11, 12
Karlstads universitet 13
Linnéuniversitetet 14, 15
Örebro universitet 16
Mittuniversitetet 17, 18
Malmö universitet* 29 *
Regeringen har beslutat att Malmö högskola blev universitet den 1 januari 2018.

Högskolor

Blekinge tekniska högskola 19
Försvarshögskolan 6
Gymnastik- och idrottshögskolan 6
Högskolan i Borås 20
Högskolan Dalarna 21, 22
Högskolan i Gävle 23
Högskolan i Halmstad 24
Högskolan Kristianstad 26
Högskolan i Skövde 27
Högskolan Väst 28
Mälardalens högskola 30, 31
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (enskild) 25
Södertörns högskola 6

Konstnärliga högskolor

Beckmans designhögskola (enskild) 6
Konstfack 6
Kungl. Konsthögskolan 6
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 6
Stockholms konstnärliga högskola 6

Övriga enskilda utbildningsanordnare

Ericastiftelsen 6
Ersta Sköndal Bräcke högskola 5, 6
Högskolan Evidens 5
Gammelkroppa skogsskola 32
Johannelunds teologiska högskola 1
Newmaninstitutet 1
Röda Korsets högskola 6
Sophiahemmet högskola 6
Stockholms Musikpedagogiska Institut 6
Svenska institutet för kognitiv psykoterapi 6
Skandinaviens akademi för psykoterapiutveckling 6
Enskilda Högskolan Stockholm 6
Örebro teologiska högskola 16