Vad är skillnaden mellan universitet och högskola?

Skillnaden handlar framför allt om att universitet inte behöver ansöka om examenstillstånd i lika hög utsträckning som högskolor.

Universiteten ansöker om att få utfärda dessa examina:

  • konstnärlig examen
  • yrkesexamen

Högskolan ansöker om att få utfärda dessa examina:

  • konstnärlig examen
  • yrkesexamen
  • masterexamen
  • forskarexamen

Det är riksdagen som bestämmer vilka statliga universitet och högskolor som ska finnas och även, på förslag från regeringen, om en högskola ska få bli ett universitet.

Ett universitet behöver inte ha ordet universitet i sitt namn. Karolinska institutet och Kungl. Tekniska högskolan har universitetsstatus men har namn som sedan länge är kända och etablerade.

Läs mer om universitet och högskolor

Inte högskoleutbildning: Det finns skolor som kallar sig universitet eller högskola, men som inte har examenstillstånd utfärdat av oss. Dessa ger ofta så kallade diplomutbildningar eller certifikatutbildningar. Det är inte universitets- och högskoleutbildningar och de poäng som ges där är inte högskolepoäng. Dessa utbildningar ger inte heller behörighet till högskoleutbildningar.