Det finns cirka 50 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare.

Universitet och högskolor har tre huvuduppgifter: att bedriva utbildning och forskning och att samverka med det omgivande samhället. Lärosätena ska dessutom verka för att forskningsresultat kommer till nytta. De flesta sköts av staten.

Är myndigheter

Universitet och högskolor är självständiga myndigheter som bestämmer vilka utbildningar de vill ge och hur de ska läggas upp. Samma utbildning kan därför se olika ut vid olika universitet och högskolor.