När studierna är klara

Här har vi samlat analyser över tid om de examinerade lärarna och hur de etablerar sig på arbetsmarknaden. Här finns också analyser om inkomster för dem som har en lärarutbildning och om lärare som inte arbetar inom yrket.

När studenten har slutfört sina studier tar den ut sin examen som ligger till grund för en lärar- eller förskolärarlegitimation.

På skolverket.se kan du läsa om lärar- och förskollärarlegitimationen.

Hur många nya lärare har utbildats?

Antalet examinerade lärare har varit förhållandevis stabilt under 2000-talet. Undantaget är i början av 2010-talet då kravet på lärarlegitimation infördes och lärarutbildningen gjordes om.

I det här diagrammet syns det totala antalet utfärdade lärarexamina per läsår sedan mitten av 1990-talet.

Diagram över totalt antal utfärdade lärarexamina oavsett typ av examen.

I det här diagrammet ser du hur många lärarexamina som utfärdades till kvinnor respektive män 1995-2019.

Diagram över antal lärarexamina utfärdade till kvinnor respektive män.

Uppgifterna kommer från Universitetskanslersämbetets statistikdatabas. Där hittar du också fördjupande statistik om de olika lärarexamina och uppgifter uppdelade på kön, ålder och lärosäte.

Hitta uppgifter om utfärdade lärarexamina i vår statistikdatabas

Tillsammans med SCB har vi publicerat statistik över hur många ämneslärare som har examinerats per läsår och vilka undervisningsämnen som ingår i deras examina.

Se tabellen Antal examinerade personer med ämneslärarexamen efter kön på scb.se.Läsår

Yrkesexamens

program

Antal examinerade

Andel etablerade (%)

Andel osäker (%)

Andel svag (%)

Andel utanför (%)

2017/18

Förskollärarexamen

2575

86

6

7

1

2017/18

Grundlärarexamen

1967

92

4

3

*

2017/18

Yrkeslärarexamen

529

95

*

*

*

2017/18

Ämneslärarexamen

1997

90

6

3

*

På sidan Statistik om etablering på arbetsmarknaden finns tabellen med förklaringar.

Lärarutbildade som inte arbetar som lärare

Trots den stora efterfrågan på examinerade lärare arbetar inte alla utbildade lärare inom yrket. Hur många personer det handlar om, och vad de gör istället, kan du läsa om i till exempel SCB:s undersökningar.