När studierna är klara

Här har vi samlat analyser över tid om de examinerade lärarna och hur de etablerar sig på arbetsmarknaden. Här finns också analyser om inkomster för dem som har en lärarutbildning och om lärare som inte arbetar inom yrket.

När studenten har slutfört sina studier tar den ut sin examen som ligger till grund för lärarlegitimationen.

På skolverket.se kan du läsa om lärarlegitimationen.

Hur många nya lärare har utbildats?

Antalet examinerade lärare har varit förhållandevis stabilt under 2000-talet. Undantaget är i början av 2010-talet då kravet på lärarlegitimation infördes och lärarutbildningen gjordes om.

I den här diagramet syns det totala antalet utfärdade lärarexamina per läsår sedan mitten av 1990-talet.

Diagram över totalt antal utfärdade lärarexamina oavsett typ av examen.

I det här diagramet ser du hur många lärarexamina som utfärdades till kvinnor respektive män mellan 1995-2019.

Diagram över antal lärarexamina utfärdade till kvinnor respektive män.

Uppgifterna kommer från Universitetskanslersämbetets statistikdatabas. Där hittar du också fördjupande statistik om de olika lärarexamina och uppgifter uppdelade på kön, ålder och lärosäte.

Gå till vår statistikdatabas.

Ställningen på arbetsmarknaden för de som tog en lärarexamen 2015-2016

Läsår

Yrkesexamens-program

Antal
examinerade

Andel
etablerade (%)

Andel
osäker (%)

Andel
svag (%)

Andel
utanför (%)

2015

Förskollärarexamen

2291

87

5

7

*

2015

Grundlärarexamen

1362

91

4

5

*

2015

Yrkeslärarexamen

464

92

5

*

*

2015

Ämneslärarexamen

892

92

4

3

*

På sidan Statistik om etablering på arbetsmarknaden finns tabellen med förklaringar.

Lärarutbildade som inte arbetar som lärare

Trots den stora efterfrågan på examinerade lärare arbetar inte alla utbildade lärare inom yrket. Hur många personer det handlar om, och vad de gör istället, kan du läsa om i till exempel SCB:s undersökningar.