Den största yrkesutbildningen i högskolan

Här kan du läsa om behovet av lärare, studenterna, olika vägar att bli lärare och kvaliteten i lärarutbildningarna. Här hittar du också regeringens proposition om de nuvarande lärarutbildningarna och analyser från andra myndigheter.

Sedan 2011 finns fyra lärarprogram som leder till motsvarande fyra lärarexamina:

  • förskollärarexamen
  • grundlärarexamen
  • ämneslärarexamen
  • yrkeslärarexamen.

De fyra lärarutbildningarna är sammantagna den största yrkesutbildningen i högskolan. Lärarutbildningar ges vid 27 lärosäten, från Luleå i norr till Lund i söder.

På sidan Tillstånd för lärarutbildningar kan du läsa om vilka utbildningsinriktningar som de olika lärosätena har examenstillstånd för.

I vår årsrapport kan du läsa mer om lärarutbildningarna.

Läs alla våra publikationer om lärarutbildningarna.

Hur många börjar på en lärarutbildning?

I de här diagrammen ser du hur många som påbörjade en lärarutbildning det senaste läsåret och hur utvecklingen har sett ut över tid.

Diagram över hur många som påbörjade en lärarutbildning det senaste läsåret och hur utvecklingen har sett ut över tid.

*Till läsåret 2020/21 ökade antal nybörjare på lärarutbildning kraftigt. Ökningen i den här figuren kan dock vara överskattad till följd av ett pågående utvecklingsarbete med kodningen av vissa utbildningar

Kvinnorna har länge varit i klar majoritet på lärarutbildningarna, även om könsfördelningen ser olika ut för olika examina och inriktningar. Sedan nuvarande examina infördes 2011 har över 90 procent av nybörjarna på förskollärarutbildningen varit kvinnor. Bland nybörjarna på ämneslärarutbildningen har det däremot varit en jämn könsfördelning. Den här figuren visar hur många kvinnor och män som har påbörjat en lärarutbildning över tid.

Diagram över hur många kvinnor och män som påbörjade en lärarutbildning det senaste läsåret och hur utvecklingen har sett ut över tid.

Diagram över hur många kvinnor och män som påbörjade en lärarutbildning det senaste läsåret och hur utvecklingen har sett ut över tid.

*Till läsåret 2020/21 ökade antal nybörjare på lärarutbildning kraftigt. Ökningen i den här figuren kan dock vara överskattad till följd av ett pågående utvecklingsarbete med kodningen av vissa utbildningar. Även fördelningen mellan kvinnor och män läsåret 2020/21 kan vara marginellt påverkad till följd av detta.