Här presenterar vi historisk statistik om högskolan, genom långa tidsserier som vi uppdaterar årligen. I många fall börjar tidsserierna läsåret 1936/37, när statistiken om utbildning vid universitet och högskolor utvecklades och förbättrades. De äldsta uppgifterna sträcker sig dock ända tillbaka till 1870.

Syftet med tidsserierna är att ge en bild av utvecklingen vid universitet och högskolor i ett längre tidsperspektiv. Det blir ett komplement till den ordinarie statistiken om högskolans verksamhet.

Diagram och nedladdningsbar excelfil

Statistiken är uppdelad på tre olika statistikområden. För varje statistikområde visar vi 3–5 diagram med historiska uppgifter, med en kort beskrivning av vad diagrammen visar. Till varje statistikområde finns också en tillhörande excelfil. I excelfilen finns uppgifterna som diagrammen bygger på, en mer detaljerad beskrivning av definitioner och hänvisning till källor för uppgifterna.