Digitaliserade författningar

Den nya högskolelagen och högskoleförordningen som började gälla 1977 ersatte tillsammans ett omfattande komplex av författningar, som tidigare hade reglerat verksamheten vid universiteten och andra utbildningsinstitutioner.

För att öka kunskapen om högskolans historiska utveckling har vi digitaliserat 1977 års högskolelag och högskoleförordning samt äldre universitetsstatuter och 1964 års universitetsstadga.

En sammanfattning av examensbestämmelsernas förändring över tid finns i rapporten Ny examensordning i högskolan som Universitets- och högskoleämbetet publicerade 1989 (UHÄ-rapport 1989:3).

På grund av tekniska skäl är författningarna inskannade som bilder och inte text, och är därmed inte möjliga att söka i eller läsa upp med talsyntes.