Första kvinnliga professorn – statligt lärosäte

Nanna Svartz (1890-1986) blev Sveriges första kvinnliga professor vid ett statligt universitet. Hon blev professor inom medicin vid Karolinska Institutet 1937 och forskade på reumatiska sjukdomar och hennes forskning blev mycket framgångsrik.

Nanna Svartz uppfann läkemedlet Salazopyrin som fungerade både mot både reumatism och tarmsjukdomar. Medicinen blev en succé och används än i dag.